Zwiń

Nie masz konta? Zarejestruj się

INFORLEX Sprawdź >>

Polski Ład i wpływy do ZFRON: Wspólny głos pracodawców w sprawie rekompensat

Michalina Topolewska
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Miejsce parkingowe znak niepełnosprawni symbol
Zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł rocznie będzie skutkować tym, że część pracowników, zwłaszcza tych otrzymujących najniższe wynagrodzenie, przestanie płacić podatek dochodowy lub będzie on niższy.
Konrad Żelazowski
dziennik.pl

Wpływy do zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) mogą zmaleć łącznie o ok. 100 mln zł. Taki będzie efekt zmian podatkowych wynikających z Polskiego Ładu. Konieczna jest zmiana przepisów, która zniweluje te negatywne konsekwencje. O ich nowelizację wspólnie wystąpiły organizacje zrzeszające pracodawców osób niepełnosprawnych: Platforma Integracji Osób Niepełnosprawnych, Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON.org) oraz Federacja Przedsiębiorców Polskich.

Jak pisaliśmy w DGP, zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł rocznie będzie skutkować tym, że część pracowników, zwłaszcza tych otrzymujących najniższe wynagrodzenie, przestanie płacić podatek dochodowy lub będzie on niższy. Tymczasem jest to główne źródło zasilania ZFRON, bo pracodawcy zobowiązani do jego prowadzenia, zamiast odprowadzać miesięczne zaliczki podatkowe do fiskusa, dzielą je w ten sposób, że 60 proc. trafia właśnie na ZFRON, a 40 proc. do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Jak wskazują organizacje pracodawców w swoim stanowisku, utrata tych pieniędzy radykalnie ograniczy możliwość finansowania zadań związanych z rehabilitacją (z pieniędzy ZFRON pracownik może otrzymać wsparcie np. na zakup leków, pokrycie kosztów dojazdu do pracy czy dopłatę do turnusu rehabilitacyjnego). Co istotne, problem ten dotyczy nie tylko firm mających status zakładów pracy chronionej (ZPChr), lecz również tych, które go utraciły, ale utrzymują wysokie wskaźniki zatrudnienia niepełnosprawnych i zachowały prawo do ZFRON oraz zakładów aktywności zawodowej. Dlatego pracodawcy w piśmie skierowanym do Marleny Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, apelują o podjęcie działań i wprowadzenie jakiejś formy rekompensat, które pokryją zmniejszone wpływy do ZFRON z tytułu zaliczek podatkowych.

Pozostało 51% treści

Ten artykuł przeczytasz w ramach płatnego dostępu

Nie masz konta? Zarejestruj się