Zwiń

Nie masz konta? Zarejestruj się

Polski Ład 2.0. Nowe zwolnienie ze składki zdrowotnej pełne niedomówień

Katarzyna Jędrzejewska
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
Polski Ład
Nowa preferencja została wprowadzona przy okazji poprawiania art. 66 w ust. 1 pkt 35a ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Shutterstock

Od lipca br. nie płacą jej od wynagrodzenia do 6 tys. zł rocznie m.in. osoby powołane do pełnienia obowiązków społecznych lub obywatelskich. Ale czy ten limit jest na ubezpieczonego, czy na płatnika składek, czy dotyczy przychodów z jednego tytułu, czy z kilku?

Na te pytania trudno dziś szukać odpowiedzi w przepisach. Opinie ekspertów są podzielone, a na stanowisko Ministerstwa Zdrowia czekamy. Nieoficjalnie resort skłania się ku wykładni, iż limit 6 tys. zł dotyczy płatnika.

Nowa preferencja została wprowadzona przy okazji poprawiania art. 66 w ust. 1 pkt 35a ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1352; dalej: ustawa zdrowotna). Jego brzmienie zmieniono ustawą z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1265), zwaną Polskim Ładem 2.0. Z przepisu tego wynika obecnie wprost, że dotyczy on także prokurentów. Co istotne, w ramach tej nowelizacji nie tylko rozwiano wątpliwości dotyczące prokurentów, lecz także uczyniono wyjątek dla osób uzyskujących przychody, o których mowa w art. 13 pkt 5 lub 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1301; dalej: ustawa o PIT). Chodzi o osoby: