Zwiń

Nie masz konta? Zarejestruj się

Prokurenci nie powinni być objęci ubezpieczeniem zdrowotnym

Paweł Ziółkowski
Ten tekst przeczytasz w 5 minut
ZUS
Dzieje się tak za sprawą niekonsekwencji ustawodawcy
Shutterstock

Działają oni bowiem na podstawie prokury, a nie powołania. Ministerstwo Finansów i ZUS twierdzą jednak inaczej, a w przepisach dotyczących działalności spółek panuje prawdziwy bałagan pojęciowy. Oznacza to, że brak obowiązku opłacania składki do ZUS trzeba będzie wywalczyć w sądzie

Polski Ład spowodował, że osoby działające na podstawie powołania zmuszone będą do opłacania składek zdrowotnych, o ile pobierają z tego tytułu wynagrodzenie. Wynika to z nowo wprowadzonego art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ustawodawcy chodziło o zarządy spółek, ale przy okazji objął składkami też członków innych organów - np. komisji rewizyjnych, rad programowych itp. Problem interpretacyjny pojawia się natomiast w przypadku prokurentów. Dzieje się tak za sprawą niekonsekwencji ustawodawcy, który raz pisze o powołaniu prokurenta, a innym razem o udzieleniu mu pełnomocnictwa (prokury). Jednak twórcy ustawy wprost wymieniają prokurentów w uzasadnieniu do Polskiego Ładu jako podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu, podobnie uznał ZUS w odpowiedzi przekazanej DGP.

Aby jednak określić, czy prokurenci rzeczywiście powinni podlegać w 2022 r. składkom zdrowotnym, należy najpierw ustalić, czy prawidłowy jest zwrot „powołanie prokurenta”.