Zwiń

Nie masz konta? Zarejestruj się

Polski Ład. Więcej czasu na wniosek o refundację składek

Michalina Topolewska
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
dokumenty urząd 1
ShutterStock

Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą będzie mogła złożyć wniosek o refundację składek na ubezpieczenie społeczne do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin do ich zapłacenia.

Taką zmianę przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1218 ze zm.). Jego modyfikacja jest potrzebna, by dostosować termin składania do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wniosku Wn-U-G o refundację składek do obowiązujących od początku tego roku przepisów ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 423 ze zm.). W ramach Polskiego Ładu został bowiem zmieniony art. 47 ust. 1 tej ustawy i zgodnie z jego obecnym brzmieniem przedsiębiorcy mają czas na opłacenie składek za dany miesiąc do 20. dnia następnego miesiąca (wcześniej był to 10. dzień następnego miesiąca).

Paragraf 6 ust. 1 rozporządzenia zakłada natomiast, że osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o refundację składek do ostatniego dnia miesiąca, w którym przypadał termin płatności składek. Jednocześnie art. 25a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.) wskazuje, że refundacja może być przyznana, jeżeli składki zostały opłacone w terminie wynikającym z odrębnych przepisów (choć dopuszczalne jest 14-dniowe opóźnienie) i w całości najpóźniej w dniu złożenia wniosku.