Zwiń

Nie masz konta? Zarejestruj się

Polski Ład dla rolnictwa: Zmiany na polskiej wsi

Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
pole uprawne zboże żyto rolnictwo
Pole uprawne w województwie mazowieckim
Konrad Żelazowski
dziennik.pl

Większe dopłaty unijne dla małych i średnich gospodarstw, nowy system ubezpieczeń upraw dla rolników, a także 4,5 mld zł na odbudowę polskiego przetwórstwa - to niektóre z rozwiązań dla polskiej wsi zaproponowane w sobotę w ramach Polskiego Ładu dla rolnictwa.

Podczas sobotniej konwencji PiS przedstawiło szczegóły Polskiego Ładu adresowane do mieszkańców wsi i rolników. Program składa się z kilku elementów, które mają przyczynić się do wzrostu dochodów rolników oraz poprawić jakoś życia na wsi.

Jedną z najważniejszych zapowiedzi jest zwiększenie unijnych dopłat do produkcji rolnej. W nowej perspektywie budżetowej mają one zostać zrównane ze średnimi płatnościami, które otrzymują rolnicy z zachodnich krajów UE. Natomiast małe i średnie gospodarstwa np. te, które będą korzystać z dopłat zapewniających dobrostan zwierząt, mogą dostawać ponad 300 euro na hektar.

Zapowiedziano również wprowadzenie nowego systemu ubezpieczeń upraw dla rolników. Przede wszystkim - jak wskazano - stworzony zostanie Fundusz Gwarancji w Rolnictwie, który zapewni stałe źródło finansowania wypłat pomocy za poniesione starty. Ponadto rolnicy, który ubezpieczą się indywidualne, uzyskają gwarancję dopłaty 65 proc. do składki ubezpieczeniowej. Jak zapowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński, w tym roku to będzie 3 mld zł, a ponadto 1 mld 400 mln zł na wsparcie ubezpieczeń indywidualnych.

Kolejnym elementem zapowiedzianego programu ma być możliwość przejścia na emeryturę rolniczą bez konieczności przekazywania gospodarstwa, co - jak podkreślił minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda - było jednym z głównych postulatów zgłaszanych przez społeczność rolniczą.

Zwiększeniu dochodów rolniczych ma służyć również udostępnienie bezpłatnej przestrzeni targowej w miastach, gdzie producenci będą mogli sprzedać swoje produkty. Zapowiedziano również zwiększenie limitu przychodów zwolnionych z podatku dochodowego w ramach działałności rolniczego handlu detalicznego.

Zapowiedziano też środki na budowę zbiornika retencyjnego bez zbędnych formalności. Oznacza to, że każdy rolnik, który zdecyduje się na budowę zbiornika retencyjnego o powierzchni od 1 tys. do 5 tys. mkw. otrzyma ryczałt do 15 tys. zł

Rolnicy - jak wskazywał minister Puda - będą mogli otrzymać atrakcyjne dotacje na działalność przetwórczą - nawet kilka milionów złotych w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.

Kolejna propozycja dotyczy skutecznej walki z ASF i odbudowy produkcji trzody chlewnej. Polski Ład dla wsi zakłada tutaj 900 tys. zł dotacji dla rolników z obszarów objętych ASF na odbudowę stada. Pieniądze będzie można przeznaczyć na budowę budynków gospodarskich lub nowe maszyny, urządzenia i wyposażenie do produkcji prosiąt w okresie 2021-2026.

Ponadto, rolnicy mają otrzymać 150 mln zł na wyrównanie strat poniesionych w wyniku ASF, a także nieoprocentowane pożyczki na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych dla producentów świń, którzy utrzymywali je na obszarach dotkniętych ASF.