Zwiń

Nie masz konta? Zarejestruj się

INFORLEX Biuro Rachunkowe Wszystko o zmianach w przepisach Sprawdź >>

Będą dwa nowe warunki wymiany udziałów

Łukasz Zalewski
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
podatki
Wymiana udziałów jest transakcją, w której podmiot A wnosi udziały (akcje) posiadane w podmiocie B do podmiotu C w zamian za udziały (akcje) w podmiocie C.
Shutterstock

Zaostrzone zostaną wymogi, od spełnienia których zależy brak opodatkowania przy wymianie udziałów – zakłada projekt Polskiego Ładu.

Wymiana udziałów jest transakcją, w której podmiot A wnosi udziały (akcje) posiadane w podmiocie B do podmiotu C w zamian za udziały (akcje) w podmiocie C.

– Taka transakcja jest neutralna podatkowo na gruncie podatków dochodowych pod warunkiem, że jest uzasadniona gospodarczo, a więc nie jest nakierowana na osiągnięcie korzyści podatkowych – przypomina Michał Thedy, doradca podatkowy i wspólnik w Thedy & Partners.

Projekt Polskiego Ładu przewiduje dodanie nowych warunków (w art. 24 ust. 8da ustawy o PIT oraz w art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o CIT), które trzeba będzie łącznie spełnić, aby wymiana była neutralna podatkowo:

  • udziały (akcje) wspólnika w spółce przejmowanej lub dzielonej nie będą mogły zostać nabyte lub objęte w wyniku wymiany udziałów ani przydzielone w wyniku innego łączenia lub podziału podmiotów,
  • przyjęta przez tego wspólnika dla celów podatkowych wartość udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną nie może być wyższa niż wartość udziałów (akcji) w spółce przejmowanej lub dzielonej, jaka byłaby przyjęta przez tego wspólnika dla celów podatkowych, gdyby nie doszło do łączenia lub podziału.

Pierwszy warunek

– Wymiana udziałów nie będzie więc neutralna podatkowo, gdy udziały (akcje) w podmiocie B wnoszone do podmiotu C zostały wcześniej nabyte przez podmiot A w wyniku innej wymiany udziałów lub łączenia albo podziału podmiotów – tłumaczy Michał Thedy, nawiązując do pierwszego wymogu.

Ekspert uważa tę zmianę za niezrozumiałą i nieuzasadnioną.

– Powoduje ona ograniczenie możliwości przeprowadzania neutralnych podatkowo reorganizacji w grupach kapitałowych i jest sprzeczna z celem przedmiotowej regulacji – komentuje Michał Thedy.

Drugi wymóg

– Zgodnie z drugim warunkiem wymiana nie będzie neutralna podatkowo, jeżeli wartość udziałów (akcji) nabywanych przez podmiot A w podmiocie C, ustalona dla celów podatkowych, będzie wyższa niż wartość zbywanych udziałów (akcji) w podmiocie B, jaka byłaby przyjęta dla celów podatkowych, gdyby nie doszło do wymiany udziałów – wyjaśnia Michał Thedy.

Przypomina, że zgodnie z obecnymi przepisami, kosztem przy ewentualnym zbyciu udziałów (akcji) nabywanych przez podmiot A w podmiocie C jest historyczny koszt nabycia przez podmiot A udziałów (akcji) w podmiocie B.

– To oznacza, że z definicji wartości podatkowe są równe. Powstaje więc pytanie, jaki jest sens dodania drugiego warunku – zastanawia się Michał Thedy. Jego zdaniem obecny brak neutralności podatkowej wymiany udziałów w sytuacji, gdy nie ma ona uzasadnienia gospodarczego, jest wystarczającym zabezpieczeniem przed nadużyciami i obejściem prawa podatkowego.