Zwiń

Nie masz konta? Zarejestruj się

Polski Ład i zwolnienie z podatku. Jest w ustawie o PIT, zabrakło w ustawie o ryczałcie

Katarzyna Jędrzejewska
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
podatki 2022
Problem polega na tym, że przedsiębiorcy, którzy wybiorą ryczałt, nie będą sięgać do ustawy o PIT, tylko do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym
Shutterstock

Nie ma pewności, czy osoby teoretycznie objęte nowymi zwolnieniami z PIT faktycznie nie będą płacić podatku, jeżeli wybiorą ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Chodzi o zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152–154 ustawy o PIT (tzw. PIT zero). Zostały one zapisane w Polskim Ładzie.

Od 2022 r. nowymi zwolnieniami będą objęci:

  • rodzice co najmniej czwórki dzieci,
  • seniorzy, którzy mimo ukończenia 60. roku życia (kobiety) i 65. roku życia (mężczyźni) zrezygnują z pobierania emerytury, renty rodzinnej albo uposażenia mundurowego lub sędziowskiego, by nadal pracować, wykonywać zlecenie bądź prowadzić firmę,
  • osoby powracające z zagranicy.

Wszyscy oni, o ile spełnią inne ustawowe warunki, nie zapłacą podatku od przychodu 85 528 zł rocznie. Co więcej, jeśli dana osoba będzie rozliczać się według skali podatkowej, skorzysta dodatkowo z podniesionej do 30 tys. zł kwoty dochodu wolnego od podatku. Zwolnienie z PIT wyniesie więc 115 528 zł, a w przypadku obojga rodziców czwórki dzieci rozliczających się wspólnie z podatku – 231 056 zł.

Każde ze zwolnień wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 152–154 ustawy o PIT będzie dotyczyć przychodów:

  • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,
  • z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT,
  • z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowanej na zasadach ogólnych lub liniowym 19-proc. PIT lub według stawki 5 proc. PIT właściwej dla dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Problem pojawia się u osób, które wybiorą ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Artykuł 21 ust. 1 pkt 152–154 ustawy o PIT mówi, że przewidziane w nim zwolnienie dotyczy również przychodów z działalności gospodarczej objętej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Niestety odniesienia do tego zwolnienia nie przewidziano w ustawie z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 1905 ze zm.). Zasadniczo jej art. 10 pozwala objąć licznymi zwolnieniami również podatników opłacających ryczałt ewidencjonowany i wylicza 20 takich zwolnień na podstawie art. 21 ust. 1, przykładowo wymienionych w pkt 155, pkt 136, pkt 137 tego przepisu.

Nie dodano w nim jednak żadnego odniesienia do wspomnianych przepisów regulujących nowe zwolnienia z PIT. Próżno więc w nim szukać zwolnień na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152–154 ustawy o PIT.

Teoretycznie można przyjąć, że skoro zwolnienie zostało zapisane w ustawie o PIT, to obejmie również ryczałtowców. Problem polega na tym, że przedsiębiorcy, którzy wybiorą ryczałt, nie będą sięgać do ustawy o PIT, tylko do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, bo to na jej podstawie (a nie na podstawie ustawy o PIT) będą rozliczać się z fiskusem. Nie dowiedzą się z niej jednak, że w ogóle przysługuje im zwolnienie z ryczałtu od przychodów do wysokości 85 528 zł rocznie.

Przypomnijmy, że nie jest to jedyna wątpliwość pojawiająca się u osób, dla których przewidziano zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152–154 ustawy o PIT. Kolejna dotyczy składki zdrowotnej. Nie wiadomo, w jakiej wysokości osoby te zapłacą tę składkę. Zwróciliśmy na to uwagę w artykule „Luka w przepisach. PIT zero to także 0 zł składki zdrowotnej” (DGP nr 213/2021).