Zwiń

Nie masz konta? Zarejestruj się

INFORLEX Sprawdź >>

Polski Ład: Jak obliczyć składkę zdrowotną i wysokość zaliczki na podatek od 1 stycznia 2022 r.

Izabela Nowacka
Ten tekst przeczytasz w 7 minut
podatki kalkulator
Obliczając wysokość składki zdrowotnej, która jest miesięczna, niepodzielna i wynosi 9 proc. podstawy wymiaru, należy pamiętać o zasadzie określonej w art. 83 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Shutterstock

Pracownik w wieku powyżej 26 lat jest zatrudniony na 1/4 etatu z wynagrodzeniem wynoszącym 780 zł brutto. Nie przystąpił do PPK. Złożył PIT-2. Jak obliczyć dla niego składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek po wejściu w życie przepisów Polskiego Ładu?

Płatnik składek jest obowiązany według zasad wynikających z przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obliczać, potrącać z dochodów ubezpieczonych, rozliczać oraz opłacać należne składki za każdy miesiąc kalendarzowy. Składki na ubezpieczenia społeczne nalicza się i opłaca od podstawy wymiaru, którą u pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, przy czym w podstawie tej:

1) nie uwzględnia się wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków,

2) uwzględnia się przychód z tytułu umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli z pracownikiem została dodatkowo zawarta taka umowa cywilna lub jest ona wykonywana na rzecz własnego pracodawcy.

Pozostało 92% treści

Ten artykuł przeczytasz w ramach płatnego dostępu

Nie masz konta? Zarejestruj się