Zwiń

Nie masz konta? Zarejestruj się

POLSKI ŁAD Sprawdź >>

Wynagrodzenia sołtysów i inkasentów podatków lokalnych. Co ze składką zdrowotną?

Marcin Nagórek
Ten tekst przeczytasz w 6 minut
podatki kalkulator
Niezależnie od tego, czy osoba wykonuje samoistną funkcję sołtysa, czy też dodatkowo wykonuje zadania inkasenta, to i tak w obu tych przypadkach brak jest podstaw, aby uzyskiwane z tych tytułów świadczenia podlegały oskładkowaniu.
ShutterStock

Po niedawnej zmianie przepisów dotyczących finansowania świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych nie jesteśmy pewni, czy nasza gmina powinna płacić składki zdrowotne za sołtysów oraz inkasentów podatków lokalnych. Jak więc powinniśmy postąpić, by być w zgodzie z przepisami?

Z kontekstu podanego zapytania należy wnioskować, że chodzi o zmiany wprowadzone do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a konkretnie o art. 66 ust. 1 pkt 35a. Z treści tej regulacji wynika, że obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie. W uzasadnieniu projektu ustawy, na mocy której wprowadzono ww. przepis, podano m.in., że: „Zaproponowana zmiana art. 66 ust. 1 ustawy o NFZ polega na zrównaniu praw i obowiązków osób podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z osobami powołanymi do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie (są to m.in. członkowie zarządu, członkowie Komisji Rewizyjnej, prokurenci oraz członkowie komisji egzaminacyjnych). Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym tej grupy osób będzie skutkowało zapewnieniem dodatkowych środków w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz pełniejszą realizacją zasady solidaryzmu społecznego. W aktualnym stanie prawnym ww. osoby w sytuacji, w której nie posiadają obowiązkowego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, są zgłaszane m.in. do ubezpieczenia jako członkowie rodziny przez współmałżonka posiadającego własny tytuł ubezpieczeniowy”.

!Niezależnie od tego, czy osoba wykonuje samoistną funkcję sołtysa, czy też dodatkowo wykonuje zadania inkasenta, to i tak w obu tych przypadkach brak jest podstaw, aby uzyskiwane z tych tytułów świadczenia podlegały oskładkowaniu.

Pozostało 86% treści

Ten artykuł przeczytasz w ramach płatnego dostępu

Nie masz konta? Zarejestruj się