Zwiń

Nie masz konta? Zarejestruj się

Polski Ład 2.0 doprecyzował zasady opłacania składki zdrowotnej

Anna Kwiatkowska
Ten tekst przeczytasz w 7 minut
Polski Ład
Polski Ład 2.0 doprecyzował zasady dotyczące obliczania składki zdrowotnej przede wszystkim dla osób prowadzących pozarolniczą działalność
Shutterstock

Od 1 lipca 2022 r. weszły w życie zmiany, które przede wszystkim wyjaśniają wątpliwości dotyczące przedsiębiorców. Wpłyną one jednak także na sytuację m.in. prokurentów, twórców i artystów.

Polski Ład 2.0, tj. ustawa z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1265), doprecyzował zasady dotyczące obliczania składki zdrowotnej przede wszystkim dla osób prowadzących pozarolniczą działalność. Problemy wywoływało np. obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. obliczanie miesięcznej podstawy wymiaru składki zdrowotnej oraz wyodrębnionej rocznej podstawy. Zasady ich obliczania oraz podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu wynikają z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej: ustawa). Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy (dotyczącym przedsiębiorców stosujących zasady ogólne opodatkowania) oraz art. 81 ust. 2e (dotyczącym przedsiębiorców opłacających zryczałtowany podatek) roczną podstawę wymiaru składki ustala się odpowiednio na podstawie albo dochodu za dany rok kalendarzowy, albo osiągniętych w tym okresie przychodów. Od 1 lipca 2022 r. w ustawie dodano nowe przepisy: art. 81 ust. 2ba, 2ca, 2ea, 2fa i 2ga. Wprowadzają one zasadę, zgodnie z którą przy obliczaniu rocznego przychodu lub dochodu, przyjmowanych do ustalenia rocznej podstawy wymiaru składki dla poszczególnych grup przedsiębiorców, nie uwzględnia się miesięcy, w których dany przedsiębiorca był zwolniony z obowiązku opłacania składki zdrowotnej, o którym mowa w art. 82 ust. 8-9b.

Chodzi o osoby prowadzące działalność, które należą do grup szczególnie chronionych i uzyskujących niskie przychody, co skłoniło ustawodawcę do zwolnienia ich z obowiązku opłacania składki zdrowotnej z prowadzonej firmy. Zgodnie z art. 82 ust. 8‒9b chodzi o osoby:

  • prowadzące pozarolniczą działalność i ich współpracowników lub korzystające z ulgi na start, których świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia, a jednocześnie: