Zwiń

Nie masz konta? Zarejestruj się

Nowe ulgi w PIT i CIT. Polski Ład pozwala obniżyć podatek za 2022 r. [PORADNIK]

Katarzyna Jędrzejewska
Ten tekst przeczytasz w 55 minut
Polski Ład
Z reguły nowe preferencje oznaczają dodatkowe odliczenie, obok już istniejącego prawa do zaliczenia danego wydatku do kosztów uzyskania przychodu
Shutterstock

Zbliżający się koniec roku to dobra okazja, by przyjrzeć się preferencjom podatkowym i ocenić, w jaki sposób można jeszcze zaoszczędzić na tegorocznym podatku dochodowym. Wszystkie wprowadzone od 1 stycznia 2022 r. ulgi, z wyjątkiem jednej – na innowacyjnych pracowników – są do wykorzystania jeszcze w tym roku. Odlicza się je w zeznaniu rocznym, a nie od zaliczek na podatek. Przy czym nie wszystkie (choć zdecydowana ich większość) przysługują zarówno podatnikom PIT, jak i płacącym CIT. Nie zawsze muszą to być przedsiębiorcy; część z nowych preferencji skierowana jest do wszystkich podatników, także nieprowadzących działalności gospodarczej. Podatnicy CIT, chcąc skorzystać z nowych preferencji, muszą mieć przychody inne niż z zysków kapitałowych, choć te ostatnie nie przekreślają samego prawa do ulgi – nie wynika to wprost z przepisów.

Z reguły nowe preferencje oznaczają dodatkowe odliczenie, obok już istniejącego prawa do zaliczenia danego wydatku do kosztów uzyskania przychodu. Od tej zasady są jednak wyjątki, trzeba bowiem mieć na względzie ograniczenia w zaliczaniu niektórych wydatków do podatkowych kosztów. Ma to znaczenie np. przy uldze na IPO, czyli na pierwszą ofertę publiczną. Z uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 stycznia 2011 r. (sygn. akt II FPS 6/10) wynika, że nie każdy wydatek poniesiony przy okazji emisji akcji (podwyższenia kapitału zakładowego) jest kosztem uzyskania przychodu. Może być natomiast objęty nową ulgą. Czasem jest odwrotnie - prawo do odliczenia jest wprost uzależnione od tego, czy dany wydatek jest kosztem uzyskania przychodu. Jeżeli nie jest, to podatnikowi nie przysługuje żadne odliczenie - ani w ramach podatkowych kosztów, ani w ramach nowej preferencji. Tak jest przy uldze sponsoringowej.

W przepisach zastrzeżono, że ulga przysługuje pod warunkiem, że wydatki nią objęte nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy obliczenia podatku. Czy automatycznie zatem nie wyklucza to możliwości zaliczenia danego wydatku do kosztów uzyskania przychodu? Z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytanie DGP wynika, że nie ma takiej obawy. Zastrzeżenie to - jak tłumaczy resort - ma m.in. na celu uniemożliwienie odliczenia tego samego kosztu dwa razy w ramach różnych ulg. Przykładowo, jeśli dany koszt został odliczony w ramach ulgi na robotyzację, to nie można go odliczyć ponownie w ramach ulgi B+R - wyjaśnia MF.

Ulga na działalność badawczo-rozwojową nie jest nową preferencją. Omawiamy ją jednak z dwóch powodów. Po pierwsze, w 2022 r. wzrosły limity odliczeń kosztów kwalifikowanych odliczanych w ramach tej preferencji. Po drugie, ściśle wiąże się z nią nowa ulga - na innowacyjnych pracowników (de facto jest uzupełnieniem tej pierwszej).

Celem naszego poradnika nie jest omówienie - przepis po przepisie - poszczególnych regulacji o nowych preferencjach. Te czytelnik znajdzie wprost w ustawach. Zachęcamy też do sięgnięcia do naszego ubiegłorocznego dodatku „Nowe ulgi dla firm planujących rozwój” (DGP nr 239/2022). Obecnie naszym zamiarem jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na dostępne jeszcze w tym roku korzyści, kwestie budzące najwięcej wątpliwości w praktyce, a także na wnioski płynące z dostępnych już licznych interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania DGP.

Na koniec przypominamy także o obowiązującej od trzech lat uldze na hipotetyczne odsetki, bo w czasie rosnących kosztów kredytu płynące z niej korzyści wydają się szczególnie istotne. Co więcej, jej popularność może wzrosnąć w Polsce, gdy w całej Unii Europejskiej wejdzie w życie dyrektywa DEBRA mająca na celu zmniejszenie uprzywilejowania finansowania dłużnego względem finansowania kapitałowego. Prawdopodobnie nastąpi to od 2024 r. Natomiast z polskiej podobnej preferencji można korzystać już teraz, również w rozliczeniu za 2022 r. ©℗

Katarzyna Jędrzejewska

Tabela 1. Jakie korzyści płyną z nowych preferencji ©℗

Pozostało 97% treści

Ten artykuł przeczytasz w ramach płatnego dostępu

Nie masz konta? Zarejestruj się