Zwiń

Nie masz konta? Zarejestruj się

PIT za 2022 r. Jakie zmiany wprowadził Polski Ład [ZESTAWIENIE]

oprac. T.C.
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
Na kolejnych slajdach prezentujemy krótki przegląd najważniejszych nowości w rozliczeniu rocznym PIT.
Dopiero teraz, gdy przyszedł czas na rozliczenie PIT za 2022 r., odczujemy wszystkie zmiany wprowadzone przez Polski Ład i jego nowelizację, promowaną hasłem #NiskiePodatki. Zeznanie roczne należy złożyć w terminie od 15 lutego do 2 maja 2023 r. Na kolejnych slajdach prezentujemy krótki przegląd najważniejszych nowości w rozliczeniu rocznym PIT.
Shutterstock

Dopiero teraz, gdy przyszedł czas na rozliczenie PIT za 2022 r., odczujemy wszystkie zmiany wprowadzone przez Polski Ład i jego nowelizację, promowaną hasłem #NiskiePodatki. Zeznanie roczne należy złożyć w terminie od 15 lutego do 2 maja 2023 r.

 

Wyższa kwota wolna, ale bez odliczenia składki zdrowotnej
Wyższa kwota wolna, ale bez odliczenia składki zdrowotnej. Polski Ład był promowany przede wszystkim podwyższeniem kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz drugiego progu podatkowego do 120 tys. zł. Jest jednak druga strona medalu – brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Zmiany te co do zasady są korzystne dla osób o niższych dochodach, neutralne dla klasy średniej oraz negatywne dla osób o najwyższych zarobkach, średniomiesięcznie przekraczających 12,8 tys. zł brutto. Wszystkie te nowości zostaną uwzględnione w usłudze Twój e-PIT. Można też złożyć PIT tradycyjnie lub skorzystać z innych narzędzi do rozliczenia się online. Rozlicz swój PIT już dziś: Program do rozliczania PIT za 2022 r. /
Shutterstock
Stawka podatku PIT to 12%, a nie 17%
Stawka podatku PIT to 12%, a nie 17%. Od stycznia do czerwca 2022 r. podstawowa stawka podatku PIT wynosiła 17%, a od lipca do grudnia 12%. Ustawodawca zagwarantował, że cały rok będzie rozliczany według stawki 12%. Co to oznacza? Zależy od indywidualnej sytuacji podatnika. Niektórzy otrzymają zwrot nadpłaty podatku, inni nie odczują tej zmiany, bo wraz z obniżeniem stawki PIT, zlikwidowana została ulga dla klasy średniej. W indywidualnych sytuacjach może się okazać, że ktoś będzie miał podatek do dopłacenia. Nie zmieniła się natomiast stawka podatku po przekroczeniu drugiego progu podatkowego (120 tys. zł) – nadal wynosi ona 32%. /
shutterstock
Nie ma ulgi dla klasy średniej. Jest hipotetyczny podatek należny
Nie ma ulgi dla klasy średniej. Jest hipotetyczny podatek należny. Ulga dla klasy średniej została ostatecznie zlikwidowana 1 lipca 2022 r. i nie będziemy jej wykazywać w rozliczeniu PIT za zeszły rok, nawet jeśli ktoś w okresie styczeń-czerwiec z tej preferencji korzystał. By jednak nikt na zmianie nie stracił, po złożeniu PIT skarbówka obliczy tzw. hipotetyczny podatek należny, uwzględniając ulgę dla klasy średniej oraz 17-procentową stawkę PIT. Jeśli okaże się, że hipotetyczny podatek należny jest niższy niż podatek wynikający z rozliczenia PIT, podatnik dostanie zwrot różnicy. Sytuacja taka może wystąpić, jak szacuje Ministerstwo Finansów, w przypadku 1 na 1000 podatników. /
Shutterstock
Samotny rodzic może rozliczyć się dzieckiem
Samotny rodzic może rozliczyć się dzieckiem. Dużo wątpliwości dotyczyło preferencji dla samotnych rodziców. Najpierw została ona zniesiona, później zapowiadano jej powrót na nowych zasadach, co doczekało się określenia "rozliczenie podatku z połową dziecka”. Ostatecznie preferencja wróciła. W PIT za 2022 r. będzie można rozliczyć cały jako samotny rodzic – z dzieckiem, a nie „z połową”. Nowe zasady sprawiają, że może być to nawet korzystniejsze niż do tej pory. /
Shutterstock
Inne zmiany dla rodziców
Inne zmiany dla rodziców. Rodzice nie powinni już doliczać do swoich dochodów rent rodzinnych uzyskiwanych przez małoletnie dzieci. Należy rozliczyć je w odrębnym zeznaniu składanym jako przedstawiciel ustawowy dziecka. To zmiana korzystna dla podatników - dzięki niej renty małoletniego osobno skorzystają z kwoty wolnej od podatku. Podwyższony został limit zarobków uczących się, dorosłych dzieci do ukończenia 25. roku życia, które można osiągnąć, by nie pozbawić rodziców prawa do preferencji podatkowych (chodzi o ulgę na dziecko, ulgę 4+ i ulgę dla samotnych). Do tej pory było to 3089 zł, a w rozliczeniu za rok 2022 obowiązuje limit 16 061,28 zł. Jest on corocznie waloryzowany.Po nadto od 1 lipca 2022 r. zasiłek macierzyński mieści się w kategorii przychodów zwolnionych z podatku dla beneficjentów ulg dla młodych, na powrót, 4+ oraz dla pracujących seniorów. W rozliczeniu rocznym PIT tę zmianę można zastosować w odniesieniu do całego roku. /
ShutterStock
Nowe ulgi podatkowe
Nowe ulgi podatkowe. Po raz pierwszy będziemy mogli wykazać w rozliczeniu rocznym nowe ulgi typu PIT-zero: ulgę na powrót, ulgę dla rodzin 4+ oraz ulgę dla pracujących seniorów. Wszystkie one działają podobnie: zwalniają z podatku roczne przychody do wysokości 85 528 zł. Polski Ład wprowadził ponadto szereg ulg o charakterze biznesowym, skierowanych do firm: na ekspansję, na sponsoring, na robotyzację itp. /
ShutterStock
1,5% podatku zamiast 1%. 
1,5% podatku zamiast 1%. Przyzwyczailiśmy się już, że 1 procent podatku możemy przekazać organizacji pożytku publicznego. W tym roku wybranej OPP podarujemy 1,5% podatku. Zmiana ma zrekompensować organizacjom potencjalnie niższe wpływy – ponieważ podatek PIT został obniżony, również 1% tego podatku stanowiłby mniejszą kwotę. /
ShutterStock
Jeden termin na wszystkie PIT-y
Jeden termin na wszystkie PIT-y. PIT musimy co roku rozliczyć do końca kwietnia, a jeśli ostatni dzień kwietnia jest wolny od pracy – najpóźniej w następnym dniu roboczym. Do tej pory istniał od tej zasady wyjątek: ryczałtowcy musieli złożyć PIT-28 do końca lutego. Terminy na rozliczenie począwszy od 2023 r. zostały zrównane. Bez względu na to, na jakim formularzu składamy zeznanie roczne, musimy to zrobić od 15 lutego do 2 maja. /
Shutterstock
Można wstecznie przejść na skalę
Można wstecznie przejść na skalę. Osoby prowadzące działalność gospodarczą bądź rozliczające przychody z najmu prywatnego, które wybrały na 2022 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub podatek liniowy, mogą jeszcze zmienić decyzję i rozliczyć się według skali podatkowej. Aby to zrobić, należy złożyć PIT-36 zamiast PIT-28 bądź PIT-36L. Jeśli ktoś złoży formularz PIT właściwy dla ryczałtowców lub liniowców, decyzji nie będzie mógł już zmienić. Ryczałtowcy, którzy zdecydują się jednak na skalę, muszę ponadto zaprowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów. /
ShutterStock
Stare ulgi zostają, ale nie każdy z nich skorzysta
Stare ulgi zostają, ale nie każdy z nich skorzysta. Jeśli ktoś zyskał na Polskim Ładzie, oznacza to, że podatek jest dla niego niższy lub też nie płaci go w ogóle. Ulgi podatkowe wykazywane przez niego co roku tym razem mogą więc przynieść relatywnie mniej korzyści lub nie przyniosą ich wcale. Przykład? Emerytura do 2,5 tys. zł została zwolniona z podatku, bo w całości mieści się w kwocie wolnej podniesionej do 30 tys. zł. Emeryt z takimi dochodami nie obniży więc już podatku za sprawą ulgi rehabilitacyjnej, bo podatku nie płaci w ogóle i nie ma czego obniżać. Wyjątek stanowi ulga dla dzieci – tu możliwy jest tzw. dodatkowy zwrot. /
shutterstock
Ulga na zabytki, czyli „pałacyk plus”
Ulga na zabytki, czyli „pałacyk plus”. Ulga działa w dwojaki sposób. Po pierwsze, pozwala dodatkowo odliczyć od dochodów 50 proc. udokumentowanych wydatków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku. Po drugie, już samo nabycie zabytku i poniesienie nakładów remontowo-konserwatorskich daje prawo do pomniejszenia dochodu o iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej zabytku przez kwotę 500 zł, przy czym nie może to być więcej niż 500 tys. zł. Właśnie drugie zastosowanie ulgi były krytykowane jako zbyt daleko idące, a preferencja doczekała się określenia „pałacyk plus”. Od 1 stycznia 2023 zasady ulgi zostały uszczelnione, w rozliczeniu za 2022 r. można natomiast zastosować stare zasady. /
ShutterStock

Rozlicz swój PIT już dziś